Świetlica


Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach:

poniedziałek      11.50 - 14. 50

wtorek              11.50 - 14.50

środa                11.50 -  14.50

czwartek          11.50  - 14.50

piątek               11.50 - 14.50


Na zajęcia świetlicowe mogą uczestniczyć dzieci z klas I - VII. Rodzice bądź opiekunowie prawni wypełniają kartę zapisu dziecka, następnie dostarczają nauczycielowi świetlicy(dyr. Anna Adamik, p.Teresa Frączek, p. Halina Kozłowska). Karta dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce "DLA RODZICA", u wychowawcy świetlicy bądź w sekretariacie.


Z życia świetlicy:

 

 

świetlica 2017